دسامبر 19, 2020

قسمت پنجم و پایانی5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان قسمت پنجم و پایانی خلاصه داستان: عده ای برای یافتن گنج به یکی از روستاهای شمال کشور رفته اند. گنج را میابند. […]
دسامبر 19, 2020

قسمت چهارم5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان قسمت چهارم خلاصه داستان: عده ای برای یافتن گنج به یکی از روستاهای شمال کشور رفته اند. گنج را میابند. ولی پس […]
دسامبر 19, 2020

قسمت سوم5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان قسمت سوم خلاصه داستان: عده ای برای یافتن گنج به یکی از روستاهای شمال کشور رفته اند. گنج را میابند. ولی پس […]
دسامبر 19, 2020

قسمت دوم5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان قسمت دوم خلاصه داستان: عده ای برای یافتن گنج به یکی از روستاهای شمال کشور رفته اند. گنج را میابند. ولی پس […]
دسامبر 19, 2020

قسمت اول5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان قسمت اول خلاصه داستان: عده ای برای یافتن گنج به یکی از روستاهای شمال کشور رفته اند. گنج را میابند. ولی پس […]
دسامبر 19, 2020

توضیحات مهم کارگردان قبل از تماشای سریال​5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان توضیحات مهم کارگردان قبل از تماشای سریال خلاصه داستان: با تقریبا هیچ ساختیم! ولی با دلمون ساختیم… شاید این اثر عالی نباشه! […]
دسامبر 19, 2020

و اما بعد، داستان زیبای ساخت نگهبان است5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان و اما بعد… خلاصه داستان: و اما بعد… داستان زیبای ساخت نگهبان است http://dl.shabnamtube.ir/va%20ama%20bad.mp4 لینک دانلود عوامل تهیه کننده و کارگردان: سید […]
دسامبر 19, 2020

پیام بازیگران نگهبان به مخاطبین منتظر​5 (3)

مینی سریال ترسناک نگهبان پیام بازیگران به مخاطبین منتظر خلاصه داستان: نگهبان بنا بود در ماه صفر سال 95 پخش شود. اما بنا به دلایلی چندین […]
ورود